Hoe? Ontwerp vanuit
referentiekaders en verbinding

Afhankelijk van de achtergrond
kan eenzelfde beeld er compleet anders uitzien.

Hierdoor kan de tekst ergens wél staan, een beeld voor de maker heel duidelijk zijn, maar komt de boodschap bij anderen tóch niet aan.

Als je een boodschap persoonlijk aan iemand vertelt, gebruik je Tekst, Toon, Intonatie, Volume, Gebaren, Spiegeling én staaf je bij de toehoorder of hij je begrijpt.

In digitale middelen gebruiken we (standaard) tekst, kleur, soms beeld en vervolgens gaan we er vanuit dat de boodschap bij de toehoorder net zo overkomt als de maker hem bedoelde.

In digitale middelen mist vaak non-verbaal gedrag. Wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt in het ontwerp, blijkt de achtergrond van de toehoorder cruciaal voor hoe de boodschap overkomt.

Mijn werk bevindt zich op de raakvlakken,
ik verbind bestaande vakgebieden met elkaar.

Mijn werk bevindt zich op raakvlakken, ik verbind bestaande vakgebieden met elkaar.

Ieder heeft zijn eigen specialisme. Ik geloof erin dat als je doet waar je het beste in bent én samenwerkt met andere gespecialiseerde  professionals, je het beste werk oplevert.

Mijn specialisme is het overbrengen van een boodschap bij de ontvanger. Dit heeft raakvlakken met heel veel disciplines waarbij communicatie-ontwerp mijn specialiteit is.